Elektroenergetyka

Prace pod napięciem

Prace pod napięciem cechują się wysokim ryzykiem. W świetle obowiązujących przepisów mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Szukasz wykonawcy, który zrealizuje dla Twojej firmy prace pod napięciem? Przekonaj się, w jaki sposób możemy Ci pomóc.

Kto może wykonywać prace pod napięciem?

Zgodnie z paragrafem 54. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Z kolei zgodnie z paragrafem 23. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych wykonywane pod napięciem, wykonuje się z zastosowaniem metod i środków ochronnych zapewniających bezpieczeństwo pracy.

Należy mieć także na uwadze, że osoby skierowane do prac pod napięciem lub do prac w pobliżu napięcia przed rozpoczęciem prac „zapoznają się z instrukcją określającą technologię, wymaganymi narzędziami oraz środkami ochronnymi, które stosuje się podczas tych prac”.

Co warto wiedzieć o pracach pod napięciem?

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) wydało w maju ubiegłego roku zaktualizowaną „Instrukcję prac pod napięciem (PNN) przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV”, w której określone zostały zasady organizacji i wykonywania prac pod napięciem.

Prace pod napięciem – katalog usług Sunmasters

W ramach świadczonych usług realizujemy budowę napowietrznych linii energetycznych, wykonujemy również ich remonty oraz prace modernizacyjne (w tym także prace pod napięciem).

Zleć prace pod napięciem specjalistom z Sunmasters

Nasi pracownicy posiadają określone wymogami prawnymi uprawnienia do przeprowadzania prac pod napięciem. Wszelkie zlecenia realizujemy terminowo. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej na temat usługi wykonywania prac pod napięciem.

Sprawdź także inne usługi z kategorii Elektroenergetyka, takie jak: projekty energetyczne, doradztwo energetyczne, nadzór energetyczny, sieci kablowe i napowietrzne czy budownictwo elektroenergetyczne.