Fotowoltaika

Instalacje hybrydowe

Połączenie instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii przyniesie Twojej firmie większą niezależność energetyczną i pozwoli zredukować koszty działalności. Zadbamy o to, aby cały system hybrydowy OZE działał sprawnie i odpowiadał na zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na prąd. Chcesz wykorzystać możliwości, jakie daje energia ze słońca? Zrób to zgodnie z najnowszymi technologiami i trendami w OZE!

Czym jest instalacja hybrydowa?

Instalacja hybrydowa OZE składa się z dwóch podstawowych elementów:

  • instalacji fotowoltaicznej z panelami PV generującymi energię elektryczną z energii słonecznej;
  • magazynów energii, czyli akumulatorów gromadzących nadmiar energii wyprodukowanej w panelach PV do późniejszego wykorzystania.

Magazyny energii w systemach hybrydowych mają najczęściej pojemność odpowiadającą w przybliżeniu mocy instalacji PV. Dzięki temu mogą przechowywać duże ilości nadmiarowej energii wyprodukowanej np. w słoneczny dzień.

Jak Twoja firma zyska na instalacji hybrydowej OZE?

Wykorzystanie magazynu energii w instalacji fotowoltaicznej pozwala na pobieranie prądu w czasie, gdy panele go nie produkują – np. w nocy. Prąd z magazynu można zużywać także w czasie niewystarczającej produkcji, np. w pochmurne dni.

Dlaczego to takie ważne i jakie ma znaczenie dla efektywnego działania Twojej firmy? Odpowiedź jest prosta – prąd wygenerowany z energii słonecznej jest, w przeciwieństwie do tego pobieranego z sieci, darmowy. Im więcej uda się go zużyć na własne potrzeby, tym lepiej. W przeciwnym razie nadmiar wyprodukowanej energii trafia do ogólnodostępnej sieci energetyczne, co jest znacznie mniej korzystne finansowo.

Przechowywanie prądu w magazynie energii w instalacji hybrydowej zapewni Twojej firmie także większą niezależność i stabilne działanie w sytuacji awarii i braku zasilania. Nawet gdy zakład energetyczny nie będzie w stanie dostarczyć prądu, maszyny i urządzenia będą mogły wykorzystywać zapasy z magazynu.

Inwestycja w instalację hybrydową to także korzyści wizerunkowe. Firma może promować się na rynku jako organizacja kładąca nacisk na zrównoważony rozwój i pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. To kwestie, na które klienci zwracają coraz więcej uwagę – dzięki fotowoltaice można dotrzeć do nowej grupy świadomych, dbających o środowisko naturalne odbiorców.

Zaprojektujemy i wykonamy system hybrydowy dla Twojego biznesu

Idealnie dopasowany do potrzeb firmy system hybrydowy OZE to taki, którego parametry pozwalają na maksymalne wykorzystanie energii produkowanej w panelach PV. W takim systemie można ograniczyć pobór prądu z sieci do bardzo niewielkich ilości.

Skontaktuj się z nami, a wykonamy dla Ciebie projekt takiej instalacji, a następnie zajmiemy się montażem składających się na nią elementów. W realizowanych przez nas inwestycjach wykorzystujemy nowoczesne panele PV, magazyny energii, rozdzielnie czy aparaturę zabezpieczającą – dzięki temu system hybrydowy zbudowany dla Twojej firmy będzie nie tylko efektywny, ale również bezpieczny.