Fotowoltaika

Zmiany w warunkach przyłączenia

Duża instalacja PV lub farma fotowoltaiczna mogą być uruchomione wyłącznie wtedy, gdy spełniają określone przez zakład energetyczny warunki przyłączenia. Aby było to możliwe, konieczne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów, projektów, schematów. Chcesz zwiększyć szanse na powodzenie tego procesu? Skorzystaj z naszego specjalistycznego wsparcia w tym zakresie!

Profesjonalne wsparcie przy wdrażaniu zmian w warunkach przyłączenia

Dlaczego warto powierzyć nam kwestię formalności związanych z warunkami przyłączenia instalacji fotowoltaicznej? Dzięki takiej decyzji Twoja firma lub instytucja zyska:

  • Czas – prawidłowo wypełniony wniosek i dołączenie do niego wszystkich wymaganych dokumentów (schematów elektrycznych, kart katalogowych urządzeń) ułatwia zakładowi energetycznemu rozpatrzenie i podjęcie decyzji.
  • Większe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku – mamy doświadczenie we współpracy z różnymi zakładami energetycznymi, znamy ich wymagania i wiemy, jak prawidłowo przygotować dokumentację.
  • Pieniądze – dzięki naszemu wsparciu w uzyskaniu warunków przyłączenia Twoja firma będzie mogła szybciej uruchomić instalację PV i zacząć oszczędzać.
  • Wsparcie w razie odmowy – podstawą do negatywnego rozpatrzenia wniosku przez zakład energetyczny mogą być przeszkody techniczne lub ekonomiczne. W każdym z takich przypadku masz jednak prawo do złożenia odwołania. Zrób to z nami – wiemy, jak przygotowywać takie dokumenty, by zwiększyć ich szansę powodzenia.

Jak pomagamy w uzyskaniu warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej?

Aby firma mogła bez przeszkód korzystać z instalacji lub farmy fotowoltaicznej, w pierwszej kolejności konieczne jest złożenie wniosku do odpowiedniego zakładu energetycznego. Wraz z wnioskiem załącza się wymagane przez zakład dokumenty (lista może się różnić w poszczególnych przypadkach). Najczęściej są to:

  • tytuł prawny do nieruchomości;
  • warunki zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • schemat instalacji;
  • orientacyjny plan przyłącza;
  • informacje na temat urządzeń, które będą montowane w instalacji.

Złożenie wniosku wiąże się także z wniesieniem opłaty w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej.

Na tym etapie pomagamy naszym klientom przede wszystkim w zgromadzeniu i przygotowaniu niezbędnych dokumentów – w szczególności tych związanych z kwestiami technicznymi.

Zakład energetyczny ma na rozpatrzenie wniosku nawet 150 dni. Prawidłowo przygotowana dokumentacja pozwoli jednak na przeprowadzenie procedur w krótszym czasie – a dzięki temu Twoja firma będzie mogła szybciej zacząć korzystać z zalet instalacji fotowoltaicznej.

Warunki przyłączenia to dokument zawierający informacje techniczne niezbędne na etapie uruchomienia instalacji PV. Jako użytkownik nie musisz zagłębiać się we wszystkie szczegóły – w ramach wsparcia w uzyskiwaniu warunków przeanalizujemy je, by pomóc Twojej firmie w jak najszybszym podłączeniu urządzeń.

Zapewniamy pełne wsparcie na linii klient – zakład energetyczny. Pomożemy Ci zadbać o to, by skomplikowane formalności nie stanowiły przeszkody na drodze do efektywności energetycznej Twojej firmy! Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej na temat naszej współpracy.