Elektryka

„Realizujemy kompleksowe projekty związane z budową, konserwacją oraz utrzymaniem sieci i instalacji elektrycznych nawet dla segmentu rynku, który wymaga od nas posiadania certyfikatu dostępu do informacji niejawnych (np. dla jednostek państwowych o znaczeniu strategicznym).

Połączenie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej pozwala realizować nam projekty elektrotechniczne na znacznie wyższym poziomie niż konkurencja.”

mgr i. Kamil Rokosz
Prokurent, Kierownik Projektu

Zakres usług

Wykonawstwo instalacji elektrycznych

Wykonawstwo instalacji elektrycznych

Realizujesz nową inwestycję? Sięgnij po wsparcie godnego zaufania partnera! Skorzystaj z naszej usługi kompleksowego wykonawstwa instalacji elektrycznych, a Twój budynek zyska niezawodną infrastrukturę na lata. Wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania i tworzymy ambitnie, ale zawsze bezpiecznie. Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.

czytaj więcej > 

Instalacje sieci oświetleniowych

Instalacje sieci oświetleniowych

Oświetlenie w budynku ma zbyt duże znaczenie, by jego działanie pozostawiać przypadkowi. Aby zawsze zapewniało optymalne warunki do pracy czy innych aktywności, potrzebuje solidnej podstawy – a jest nią bezpieczna, sprawnie działająca instalacja oświetleniowa. Sprawdź, jak wykonamy ją w Twoim budynku.

czytaj więcej > 

Instalacje odgromowe i przeciwprzepięciowe

Instalacje odgromowe i przeciwprzepięciowe

To, co znajduje się w Twoim budynku, zasługuje na najlepszą ochronę. Stworzymy dla Ciebie instalację odgromową i przeciwprzepięciową, która skutecznie zabezpieczy infrastrukturę przed zwarciami i pożarami. Sprawdź, dlaczego warto postawić na najwyższą jakość!

czytaj więcej > 

Pomiary elektryczne i lokalizacje uszkodzeń

Pomiary elektryczne i lokalizacje uszkodzeń

To, co znajduje się w Twoim budynku, zasługuje na najlepszą ochronę. Stworzymy dla Ciebie instalację odgromową i przepięciową, która skutecznie zabezpieczy infrastrukturę przed zwarciami i pożarami. Sprawdź, dlaczego warto postawić na najwyższą jakość!

czytaj więcej > 

Serwis instalacji elektrycznej

Serwis instalacji elektrycznej

Optymalnie zaprojektowana i prawidłowo wykonana instalacja elektryczna będzie działać bezawaryjnie przez wiele lat – ten stan nie będzie jednak trwał bez końca. Z czasem pojawią się pewne symptomy świadczące o tym, że niedługo mogą wystąpić poważniejsze problemy z pracą aparatury, okablowania czy akcesoriów.

czytaj więcej > 

Nasze realizacje referencyjne

Elektryka

Elektryka

Zobacz więcej >

Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

Zobacz więcej >

Fotowoltaika

Fotowoltaika

Zobacz więcej >

Konserwacja, przeglądy

Każdy sektor budownictwa związany z instalacjami elektrycznymi, elektroenergetycznymi, informatycznymi oraz teletechnicznymi wymaga napraw i przeglądów.
Jesteśmy przygotowani nie tylko do zaprojektowania i zamontowania nowych instalacji, ale także przeprowadzenia czynności sprawdzających poprawność działania tych już istniejących pod kątem ich efektywności i bezpieczeństwa.
Nasza oferta obejmuje prowadzenie badań, przeglądów i pomiarów elektrycznych w różnego rodzaju obiektach – domach, szpitalach, szkołach, firmach, sklepach, zakładach produkcyjnych, powierzchniach handlowych, zakładach chronionych itp.

Tabela czaso-okresowa pomiarów kontrolnych

ZL I – budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,
ZL II – Budynki lun ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
ZL III – szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.

Badania okresowe urządzeń piorunochronnych należy wykonać nie rzadziej niż co 5 lat. (wg. PN-86/E-05003/01

Ustawa Prawo Budowlane zobowiązuje właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych do wykonywania szeregu czynności w procesie ich eksploatacji.
Jednym z nich zgodnie z art. 62 Ustawy jest przeprowadzanie corocznych kontroli okresowych stanu technicznego, a w niektórych przypadkach 2 razy w roku (do 31 maja oraz 30 listopada) dla budynków o powierzchni powyżej 2000 m 2 oraz o powierzchni dachu przekraczającą  1000 m 2– w zakresie podstawowym, raz na 1 rok – w zakresie podstawowym, raz na 5 lat – w zakresie rozszerzonym.

Do podstawowych czynności należy wykonanie badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Do dodatkowych obowiązków należy sprawdzenie stanu bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

W przypadku niedostosowania się do powyższych zaleceń grozi grzywna karna do wartości 5 000,00 zł lub podlega karze aresztu, pozbawienia wolności . Brak okresowych pomiarów elektrycznych może doprowadzić do niepożądanych i dalece idących konsekwencji a ubezpieczyciel na pewno poprosi o dokumenty wykonania pomiarów okresowych. Brak kompletu dokumentów może być podstawą do odmowy wypłaty pieniędzy.

Serwis i utrzymanie

Utrzymanie instalacji elektrycznej w pełnej sprawności wpływa na:
* jej niezawodną pracę,
* wydłuża jej trwałość,
* ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa osób ją użytkujących.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodnej pracy instalacji, konieczna jest jej odpowiednia konserwacja.
Równie ważną kwestią pozostaje przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcjach obsługi wszelkich urządzeń i aparatów elektrycznych, które wchodzą w skład instalacji.
Pominięcie jednego z wyżej wymienionych kryteriów, może doprowadzić do gorszego funkcjonowania instalacji elektrycznej, czego efektem może być potencjalne stworzenie ryzyka dla osób i mienia.