Polityka prywatności / RODO

Sunmasters Sp. z o.o. ul. Sarabandy 92M/1, 02-868 Warszawa NIP: 9512502896 KRS: 0000845936 REGON: 386288826 Kapitał zakładowy: 395 000 zł opłacony w całości

Data: 01.02.2024

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów, kontrahentów oraz użytkowników usług oferowanych przez Sunmasters Sp. z o.o.

  1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Sunmasters Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Sarabandy 92M/1, 02-868 Warszawa.

  1. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług, realizacji umów, obsługi klienta, prowadzenia rozliczeń finansowych, marketingu bezpośredniego oraz w celach statystycznych.

  1. Rodzaje danych przetwarzanych

Sunmasters Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dane finansowe oraz inne niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

  1. Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, wykonania umowy, spełnienia obowiązku prawnego oraz zgody, jeżeli jest ona wymagana.

  1. Bezpieczeństwo danych

Sunmasters Sp. z o.o. podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w tym zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

  1. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz sytuacji, w których jest to niezbędne do realizacji umowy.

  1. Prawa użytkowników

Użytkownicy posiadają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania przewidzianych przepisami prawa.

  1. Zmiany w polityce prywatności

Sunmasters Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich istotnych zmianach.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: biuro@sunmasters.pl