Realizacje elektryczne

„Realizujemy kompleksowe projekty związane z budową, konserwacją oraz utrzymaniem sieci i instalacji elektrycznych nawet dla segmentu rynku, który wymaga od nas posiadania certyfikatu dostępu do informacji niejawnych (np. dla jednostek państwowych o znaczeniu strategicznym).”

mgr i. Kamil Rokosz
Prokurent, Kierownik Projektu

Cerkiew Prawosławna w Kazuniu Nowym

Wykonanie remontu dachu, odbudowy wieży i kopuły renowacji ścian i zabezpieczenia fundamentów budynku nr 45 – Cerkiew Prawosławna w Kazuniu Nowym na terenie kompleksu wojskowego

Tytuł Projektu:

Wykonanie remontu dachu, odbudowy wieży i kopuły, renowacji ścian i zabezpieczenia fundamentów budynku nr 45 – Cerkiew Prawosławna w Kazuniu Nowym na terenie kompleksu wojskowego w Kazuniu Nowym którego inwestorem był STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

Opis Projektu:

Częścią projektu było wykonanie instalacji odgromowej i uziemień, zapewniających bezpieczeństwo użytkowników i ochronę budynku przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Wykorzystanie systemu ochrony odgromowej klasy III gwarantowało zgodność z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony obiektów. Projekt ten stanowił wyzwanie z wielu powodów, które znacząco wpłynęły na stopień jego skomplikowania. Prace prowadzone były na terenie zamkniętym obiektu wojskowego, co wymagało ścisłego przestrzegania narzuconych reguł bezpieczeństwa i koordynacji z wojskową administracją obiektu. Dodatkowo, budynek znajduje się pod opieką konserwatora zabytków, co wiązało się z koniecznością spełnienia szczególnie wyśrubowanych wymagań dotyczących jakości i estetyki prac, aby zachować historyczny charakter obiektu. Biorąc pod uwagę, że budynek Cerkwii jest obiektem sakralnym o wysokości sięgającej 37m, projekt wymagał zastosowania specjalistycznych technik pracy na wysokości. Wykonawca skutecznie poradził sobie z tą ekspozycją, wykorzystując windy dekarskie, podnośniki i techniki alpinistyczne, co zapewniło bezpieczeństwo i efektywność prac pomimo trudnych warunków atmosferycznych panujących w okresie zimowym.Mimo skomplikowanych warunków, Sunmasters Sp. z o.o. wykazała się niezwykłą dbałością o szczegóły i terminowością, realizując projekt w ustalonym czasie. Instalacja odgromowa została wykonana z miedzi, co nie tylko zapewnia jej trwałość i skuteczność, ale również stanowi element estetyczny, harmonizujący z zabytkowym charakterem obiektu.

Opis przedmiotu umowy

Przedmiotem niniejszego projektu było wykonanie instalacji odgromowej i uziemień dla Cerkwii Prawosławnej w Kazuniu Nowym.

Inwestor wymagał zastosowania systemu ochrony odgromowej (LPS) klasy III wdg projektu realizowanego na podstawie przepisów:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
Dz. U. Nr 75/2002  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Dz. U. Nr 94/24/1983  Prawo budowlane
d) wymienionych niżej Polskich Norm:
– PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne
– PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem
– PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia
– PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

Nabywca:
INTER – PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Puławska 111A/29
02-707 Warszawa, Polska
NIP: PL 5272748287

Inwestor:
STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
ALEJE JEROZOLIMSKIE 97, 00-909 Warszawa

Stołeczny Zarząd Infrastruktury jest stacjonarną jednostką wykonawczą Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych powołaną do zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa będącymi w trwałym zarządzie lub znajdującymi się we władaniu MON, na podstawie innych tytułów prawnych oraz do prowadzenia inwestycji, remontów i wyposażania nieruchomości w mienie infrastruktury, a także do prowadzenia nadzoru nad prawidłowym ich administrowaniem i użytkowaniem, z zachowaniem zasad bezpiecznego użytkowania i ochrony środowiska.

WARTOŚĆ KONTRAKTU:

Łączna wartość prac: 86 100,00

Zrealizowane usługi w projekcie

Wykonawstwo

Wykonawstwo

czytaj więcej > 

Elektryka

Elektryka

czytaj więcej > 

Instalacje odgromowe i przepięciowe

Instalacje odgromowe i przepięciowe

czytaj więcej > 

Fotorelacja

Cerkiew Prawosławna w Kazuniu Nowym

Cerkiew Prawosławna w Kazuniu Nowym

Cerkiew Prawosławna w Kazuniu Nowym