Realizacje elektryczne

„Realizujemy kompleksowe projekty związane z budową, konserwacją oraz utrzymaniem sieci i instalacji elektrycznych nawet dla segmentu rynku, który wymaga od nas posiadania certyfikatu dostępu do informacji niejawnych (np. dla jednostek państwowych o znaczeniu strategicznym).”

mgr i. Kamil Rokosz
Prokurent, Kierownik Projektu

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Opis przedmiotu umowy

Umowa ramowa na wykonywanie remontów, bieżących konserwacji i robót awaryjnych. Zadanie to wymaga dostosowanie się do bieżących potrzeb inwestora.

WARTOŚĆ KONTRAKTU:

ponad 1 100 000 zł Netto

Zrealizowane usługi w projekcie

Elektryka

Elektryka

czytaj więcej >